Znajdź nas na:
Kalendarz

Pchli Targ i Zielony Kram

Miejsce:
Pozytywna Szkoła Podstawowa
Adres:
Azaliowa 18, Gdańsk
Czas trwania wydarzenia:
27-08-2022 godz. 10:00-13:00
Koszt wstępu:
Wstęp bezpłatny
Regulamin wydarzenia Kram-czemki.
Rodzinny Pchli Targ i Zielony Kram
1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki
2. Impreza jest plenerowa i odbędzie się na terenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej (teren przy boiskach sportowych i basenie) ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk w każdą ostatnią sobotę miesiąca od czerwca do października.
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
4. Na PCHLIM TARGU kupić i sprzedać można:
– zabawki, gry planszowe i komputerowe
– ciuchy i akcesoria
– książki i gazety
– płyty CD i winyle
5. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów o charakterze militarnym (karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów, itp.)
6. Każde dziecko do 16 r.ż. musi być pod opieką osoby dorosłej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie wydarzenia.
7. Aby wziąć udział w Pchlim Targu należy wysłać na adres karolinapel7@wp.pl zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
• imię dziecka/dzieci/ uczestnika
• imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci,
• telefon kontaktowy uczestnika/ opiekuna dziecka/dzieci.
8. Przedmioty muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Przedmioty działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
Na ZIELONYM KRAMIE sprzedawać można
– owoce, warzywa i domowe przetwory z nich
– rośliny doniczkowe, kwiaty i rozsadę
9. Nie wolno sprzedawać
– ryb, mięsa, grzybów, mleka i przetworów z nich bez odpowiedniego zezwolenia
10. Aby wziąć udział w Zielonym Kramie należy wysłać na adres karolinapel7@wp.pl zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko sprzedającego
– telefon kontaktowy
11. Wjazd od ul. Azaliowej otwarty będzie od godz. 9.00
12. Za sprzedaż towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiadają sprzedający.
13. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stanowiska odpowiada sprzedający
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów zakupionych na targu.
15. Organizator zapewnia miejsce na stanowisko sprzedaży, dostęp do toalety (na parterze PSP od strony boisk), dostęp do apteczki, dostęp do energii.
16. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora
17. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, z siedzibą 80-298 Gdańsk, ul. Fundamentowa 4B/67 ; mail : Stowarzyszeniekokoszki@gmail.com.
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
19. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator
20. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora
21. W trakcie wydarzenia obowiązuje zachowanie zasad reżimu sanitarnego i stosowanie się do aktualnej sytuacji epidemiologicznej