Znajdź nas na:
Z rodziną taniej

Gdańska Karta Dużej Rodziny

Gdańska Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina”.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina” rodzinom wielodzietnym, w rozumieniu uchwały Nr LIII/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu „Duża Gdańska Rodzina” na lata 2010 – 2015, zmienionej uchwałą Nr XIV/387/15 z dnia 24 września 2015.

Przez rodzinę wielodzietną – należy rozumieć rodzinę, zamieszkującą na terenie miasta Gdańska, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,
  3. w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gdańsku. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

AKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z w/w uchwałą, gdańska Karta Dużej Rodziny uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Karta nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów w Szybkiej Kolei Miejskiej, Przewozach Regionalnych, w pojazdach MZK Wejherowo oraz ZKM Gdynia na obszarze Gdyni i Sopotu.

Katalog ulg i zwolnień gdańska Karta Dużej Rodziny 2019 (2.47 MB)

(aktualizacja: 11.02.2019 r.)

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:

  1. Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz)
  2. Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Śródmieście)
  3. Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 15 (przy pętli autobusowo – tramwajowej Łostowice – Świętokrzyska)

Druk wniosku o wydanie/przedłużenie gdańskiej Karty Dużej Rodziny dostępny jest tutaj, wnioski dostępne są w Punktach Obsługi Klienta ZTM. Prosimy o drukowanie wniosku na jednej kartce.

➡️ Szczegółowe informacje dot. Gdańskiej Karty Dużej Rodziny znajdziecie na: https://www.gdansk.pl/komunikacja/karta-duzej-gdanskiej-rodziny,a,20626