Znajdź nas na:
Z rodziną taniej

Karta Gdynia Rodzinna

Celem wprowadzenia karty zniżkowej dla gdyńskich rodzin jest zwiększenie dostępności do kultury, imprez sportowych i rekreacji przez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg rodzinnych – zarówno w ofercie instytucji miejskich jak i partnerów prywatnych.

Karta upoważnia do zniżek na zasadach wskazanych przez partnera. Każdy partner wskazuje indywidualną ofertę zniżek dla posiadaczy Karty. Partner programu może wymagać okazania dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji danych widniejących na Karcie.

Lista Partnerówlista partnerów

Z karty korzystać może gdyńska Rodzina:

  • posiadająca jedno dziecko i więcej w wieku do ukończenia 18 r. ż. (w tym samotni rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze. Rodzice nie mieszkający ze sobą mogą pobrać kartę niezależnie na to samo dziecko. Jednej rodzinie przysługuje prawo do wpisania maksymalnie dwóch osób dorosłych – rodziców lub opiekunów na karcie)
  • zameldowana na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy
  • zamieszkująca w Gdyni i odprowadzająca podatek do miejscowego Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni.

➡️ Szczegóły dot. tej kart znajdziesz na: http://gdyniarodzinna.pl/karty-dla-rodzin/karta-gdynia-rodzinna